Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
c
Szekszárdi Dienes Valéria
ÁLTALÁNOS ISKOLA | VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6       Telefon:74/511-471       E-mail:titkarsag@dienessuli.hu
Ma 2019. október 14., hétfõ, Helén napja van.
B
HÉT
1940. október 14. Ezen a napon történt:
Adolf Hitler bejelentette, hogy Németország kilép a Népszövetségből.
2019 október
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Iskolánk a Dobd a kosárba! program résztvevője

Általános iskolai tanító állás

Szekszárdi Tankerületi Központ

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói és tanulószobai feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, általános iskolai tanító végzettség és szakképzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         Magyar állampolgárság.

•         Cselekvőképesség.

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél.

•         Fényképes szakmai önéletrajz.

•         Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Andrea intézményvezető nyújt, a 0630/6022394 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Simon Andrea intézményvezető részére a simona@dienessuli.hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         http://dienessuli.hu/

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

echo"
www.dienessuli.hu Copyright © 2019 Minden jog fenntartva
";