Szekszárdi Dienes Valéria
ÁLTALÁNOS ISKOLA | VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6       Telefon:74/511-471       E-mail:titkarsag@dienessuli.hu
Ma 2019. június 25., kedd, Vilmos napja van.
B
HÉT
2019 június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
4
5
8
9
10
12
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Iskolánk a Dobd a kosárba! program résztvevője

Rendszergazda álláspályázat

Szekszárdi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

rendszergazda

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola számítógépes rendszerének és hálózatának üzemeltetése, karbantartása. Oktatási feladatok támogatása, iskolai rendezvények hangosítása, fotózás. Felhasználók menedzselése, Wifi hálózat kezelése. Az intézmény honlapjának kezelése, hálózat telepítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, informatikai szakmacsoportba tartozó végzettség, szakképzettség,,
 • hasonló munkaterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Professzionális szintű Rendszergazdai ismeretek,
 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél.
 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Andrea intézményvezető nyújt, a 70/6022394 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Simon Andrea intézményvezető részére a simona@dienessuli.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://dienessuli.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zfmh9ij7i5

www.dienessuli.hu Copyright © 2019 Minden jog fenntartva